Cjenik

Terapija za jedno dijete do 12 godina

20 min (uključena pratnja jedne odrasle osobe)

Jedna terapija - 50,00 kn (6,64 €)

Terapija za dvoje djece do 12 godina

Jedna terapija - 80,00 kn (10,62 €)

Terapija za troje djece do 12 godina

Jedna terapija - 100,00 kn (132,80 €)

Terapija za četvero djece do 12 godina

Jedna terapija - 120,00 kn (15,94 €)

Terapija za petero djece do 12 godina

Jedna terapija - 130,00 kn (17,26 €)

Terapija za jedno dijete iznad 12 godina - 30 min.

Jedna terapija - 70,00 kn (9,30 €)

Terapija za dvoje djece iznad 12 godina

Jedna terapija - 120,00 kn (15,94 €)

Terapija za troje djece iznad 12 godina

Jedna terapija - 160,00 kn (21,29 €)

Terapija za odrasle - 40 min

Jedna terapija - 80,00 kn (10,62 €)

Terapija za dvoje odraslih

Jedna terapija - 140,00 kn (18,59 €)

Terapija za troje odraslih

Jedna terapija - 180,00 kn (23,90 €)

Prema odluci Vijeća Europske unije 1 euro: 7,53450 kuna