Cjenik

Terapija za jedno dijete do 12 godina

Jedna terapija - 50,00 kn

Terapija za dvoje djece do 12 godina

Jedna terapija - 80,00 kn

Terapija za troje djece do 12 godina

Jedna terapija - 100,00 kn

Terapija za četvero djece do 12 godina

Jedna terapija - 120,00 kn

Terapija za petero djece do 12 godina

Jedna terapija - 130,00 kn

Terapija za jedno dijete iznad 12 godina

Jedna terapija - 70,00 kn

Terapija za dvoje djece iznad 12 godina

Jedna terapija - 120,00 kn

Terapija za troje djece iznad 12 godina

Jedna terapija - 160,00 kn

Terapija za odrasle

Jedna terapija - 80,00 kn

Terapija za dvoje odraslih

Jedna terapija - 140,00 kn

Terapija za troje odraslih

Jedna terapija - 180,00 kn