Cjenik

Terapija za jedno dijete do 12 godina

20 min (uključena pratnja jedne odrasle osobe)

Jedna terapija - 7,00 € / 52,74 kn

Terapija za dvoje djece do 12 godina

Jedna terapija - 11,00 € / 82,87 kn

Terapija za troje djece do 12 godina

Jedna terapija - 14,00 € / 105,48 kn

Terapija za četvero djece do 12 godina

Jedna terapija - 16,00 € / 120.54 kn

Terapija za petero djece do 12 godina

Jedna terapija - 18,00 € / 135,61 kn

Terapija za jedno dijete iznad 12 godina - 30 min.

Jedna terapija - 10,00 € / 75,34 kn

Terapija za dvoje djece iznad 12 godina

Jedna terapija - 16,00 € / 120,54 kn

Terapija za troje djece iznad 12 godina

Jedna terapija - 22,00 € / 165,75 kn

Terapija za odrasle - 40 min

Jedna terapija - 11,00 € / 82,87 kn

Terapija za dvoje odraslih

Jedna terapija - 19,00 € / 143,15 kn

Terapija za troje odraslih

Jedna terapija - 24,00€ / 180,82 kn

Prema odluci Vijeća Europske unije 1 euro: 7,53450 kuna