Slana soba Ana

Prva međunarodno certificirana slana soba u Zagrebu. Imamo individualizirani pristup svakom korisniku. Vodimo osobni karton te prilagođavamo terapiju ovisno o zdravstvenoj tegobi (razne vrste i stupnjevi dišnih i kožnih oboljenja kao sto su astma, bronhitis, KOPB, ceste viroze, laringitis, sinusitis, upale i infekcije uha, alergijski rinitis, dermatitis, psorijaza).

Od 2016. godine Slana soba Ana dio je ISS Team-a koji se bavi izgradnjom slanih soba, rađenih isključivo sa slanim vezivom koje ima certifikat zdravstveno ispravnog artikla te je kao takvo potpuno prihvatljivo i sigurno za zdravlje. ISS Team ima dugogodišnje iskustvo u radu, s preko 100 izgrađenih soba u cijeloj regiji.

Obratite nam se s punim povjerenjem za sve upite vezane uz terapije te izgradnju soba, nabavu halogeneratora kao i osposobljavanje za rad u slanim sobama.

Slana soba Ana